Genel Olarak:

Yabancıların Türkiye’de hizmet akdi ile bağımlı veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Suriyeli vatandaşların kanunun ilgili maddesi gerekiği söz konusu izin kapsamı diğer ülke vatandaşları için gerekli olan oturuma ve çalışma izni şartlarına göre değişiklik göstermektedir.

Suriyeli vatandaşlar, 22.10.2014 tarihinde 29513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi uyarınca Geçici Koruma Statüsünde bulunmaktadırlar. Aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca, düzenlenen geçici koruma kimlik belgesi ise ikamet izni yeri geçmemekte, sadece Türkiye’de kalış hakkı sağlamaktadır. Söz konusu Geçici Koruma Sağlanan vatandaşların çalışma izni alabilmesi için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi halin çalışma izni verilmektedir.

Çalışma İzni Başvuru Prosedürleri:

  • Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvuruda bulunabilecek.
  • Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren veya işveren vekili tarafından “e-Devlet” üzerinden yapılacak.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına izin başvurusu için sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığından ön izin alması gerekecek. Ön izin belgesi olmadan yapılan başvurular, değerlendirilmeden işlemden kaldırılacak.
  • İstihdam kotası: 
    • Çalışma iznine başvurulan iş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, o iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek.
    • Toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.
    • İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

Arslan Danışmanlık olarak, bu kapsamda başvurularınızı hızlı ve sonuca odaklı çalışmalarımızla gerekli kriterler ve prosedürler göz önünde bulundurularak çalışma izni başvurusu öncesi tüm istenen evrakları hazırlamanız da yardımcı oluyor ve ön incelememizi yapıp başvurunuzu tamamlıyoruz.

 

Suriyeli Vatandaşlara Çalışma İzni Hizmetleri

Referanslar

Facebook IconTwitter Icon
Translate »

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Lütfen bilgileri doğru giriniz...

Powered by LivelyChat Delete History