4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların
çalışma izni alması gerekmektedir. Bu kanun doğrultusunda suriyeli vatandaşlara da çalışma izni yasal
olarak bir zorunluluk taşır. Her işletme suriyeli işçi çalıştırabilir mi? Suriyeli çalıştırmanın ön koşulları nelerdir?
Suriyeli işçi Çalıştırmak için Ne kadar bir harç ödemeliyim? Geçici koruma
çalışma izni nasıl alınır? Suriyeli İçin Çalışma İzni Başvurusunu Kim Yapacak? Gibi soruların yanıtını
ve daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Suriyeli işçi çalıştırma şartları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ön şartlara göre aşağıda verilen şartları taşıyan işverenler
tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılan başvurular
kabul edilir.
a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik
belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,
b) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin
doldurulmuş olması,
c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru
yapılması,
d) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan
ön izin belgesinin alınmış olması.
e) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen
çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun
bulunmaması.
Bir işyerinde çalıştırılan geçici korumadan faydalanan Suriyeli ve vatansız sayısı işyerindeki toplam çalışan
sayısının yüzde 10’ununu geçemez. Çalışan sayısı 10’dan azsa 1 geçici korumadan faydalanan Suriyeli veya vatansız istihdam edilebilir.

Bakanlığın açıkladığı ön şartlar yukarıdaki gibidir. Bu şartları taşıyıp Suriyeli işçi çalıştırmak istiyen işletmeler aynı zamanda aşağıdaki
bilgi ve belgeleri ellerinde hazır bulundurmalıdırlar.
1. Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesi/yabancı
tanıtma belgesi,
2. Yabancı T.C. Kimlik Numarası
3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
4. İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5. İşveren kişi adına E-devlet şifresi (PTT merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
6. İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)
7. Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu
konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname.

Geçici Koruma Çalışma İzninin harcı var mı?

Güncellenen yeni harçlara göre suriyeli işçi çalıştırmak için gereken geçici koruma çalışma izninin harcı 347,40’dur.
Bu harcı işverenin çalışma izni başvrusu sırasında bakanlığa yatırması gerekmektedir.
Geçici Koruma Çalışma İzni başvurusunu nereden yapabilirim?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesinde yer alan yönergeleri takip ederek. Bu başvuruyu kolayca
yapabilmek mümkün. Ancak dikkat edilmesi gereken husus yukarıda belirttilen ön koşulların sağlanması.
Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlamış olduğu kılavuzdaki adımları takip ederek başvurunun
başarı ile yapılması mümkün. Başvurular en geç 30gün içerisinde bakanlık tarafından sonuçlandırılır ve sonuca
dair bilgilendirme e postası iş verene gönderilir.

Mühendislik vb. kalifiye işlerde çalışan geçici koruma altındaki yabancıların sorumluluk ve imza
yetkileri var mıdır?

Geçici koruma altındaki yabancılar ülkelerindeki savaştan kaçtıkları için onlara diğer yabancılar gibi
diploma zorunluluğu getirilememiştir. Dolayısıyla diplomasını beyan edemeyen bir geçici koruma altındaki
yabancının denklik alması ya da sorumlu işlerde çalıştırılabilmesi mümkün değildir. Farklı görevlerde
çalıştırılması durumunda sorumluluk işverene aittir.

Geçici koruma altındaki yabancının çalışma iznini ne zaman yenilemek gerekir?

Çalışma izni ilk olarak bir yıllık düzenlenir. Bir yılın bitmesine 60 gün kala yeniden başvuru süreci başlar. Uzatma
önce 3, daha sonra 6 yıllık çalışma izinleri olarak verilir.

Suriye’li Çalışma İzni ( Geçici Koruma Çalışma İzni) Nasıl Alınır ?

Referanslar

Facebook IconTwitter Icon
Translate »

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Lütfen bilgileri doğru giriniz...

Powered by LivelyChat Delete History