Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenlerin yabancılara ödemekle yükümlü oldukları Asgari Ücretler görevlerine göre değişkenlik göstermektedir. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

Buna göre, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınarak yabancıya ödenmesi gereken miktarlar belirlenmesi gerekir ve en az;

  • Ev Hizmetlerinde çalışacak yabancılar için brüt asgari ücret: 1.777,50 TL
  • Turizm, animasyon organizasyon firmalarında masöz, animatör gibi görevlerde çalışacak yabancılar için brüt asgari ücret:1.777,50 TL
  • Satış elemanı, pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı 1.777,50 * 1,5 = 2.666,25 TL
  • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar asgari ücretin 3 katı 1.777,50 * 3 = 5.332,50 TL
  • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, 1.777,50 * 4 = 7.110,00 TL
  • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6.5 katı, 1.777,50 * 6,5 = 11.553,75 TL

Belirtilen ücretler brüt ücret olmakla birlikte bu tutarlar üzerinden Sgk başvurusu yapılıp prim ödenmesi mecburidir.


Tüm başvuru ve sorularınız konusunda iletişim sekmesinden bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır…

Arslan Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri

Yabancılara Ödenmesi Gereken Asgari Ücretler

Referanslar

Facebook IconTwitter Icon
Translate »

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Lütfen bilgileri doğru giriniz...

Powered by LivelyChat Delete History