Resmi gazetede yayınlanan Ücretler Genel Tebliği’ne göre, Çalışma İzni takvimi aşağıdaki gibi güncellenmiştir. Çalışma İzni harç bedelleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 537,50 TL harç alınır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen  her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden 63,00 TL değerli kağıt bedeli alınacaktır.

 

2017 Çalışma İzni Harç ve Kart Bedeli

Referanslar

Facebook IconTwitter Icon
Translate »

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Lütfen bilgileri doğru giriniz...

Powered by LivelyChat Delete History