İstisnai Çalışma İzinleri

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir.

Arslan Danışmanlık ve Aracılık Hizmeti

Güvenevler Mahallesi, Mesnevi Sokak, No: 24/7 Çankaya/ANKARA
GSM:+90-533 – 658 17 36
T:+90-312 – 440 51 40
F: +90-312 – 440 51 18
Web: www.arslandanismanlik.net

Referanslar

Facebook IconTwitter Icon
Translate »

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Lütfen bilgileri doğru giriniz...

Powered by LivelyChat Delete History